Beč Prag


Beč - Bratislava - Prag - Drezden

 


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Beč Prag
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
od 99 €

6 dana / 3 noćenja


Termini putovanja Hotel Cena aranžmana
Specijalna cena *
17.10.-22.10.2018
3*
139
99
07.11.-12.11.2018
3*
139
99

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 putnika po terminu. Nakon toga se primenjuje regularna cena kao u tabeli
(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)

 

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (sreda) BEOGRAD – Polazak autobusa iz Beograda u 22:00h sa “Lastinog” parkinga, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš, (odlukom sekretarijata za saobraćaj gradske uprave o mestu polaska autobusa za sve vanlinijske prevoze i turističke polaske). Lagana vožnja prema granici sa Mađarskom uz usputna zadržavanja radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Mađarsku I Slovačku sa pauzama za odmor.
2. Dan (cetvrtak) BEC-BRATISLAVA. Dolazak u Bec u jutarnjim casovima. Panoramsko razgledanje (iz autobusa): Ring, Opera, Hofburg, Trg MarijeTerezije, Parlament, Rathaus (jedna od najlepših Gradskih kuća u Evropi), Univerzitet, Burg Teatar, KatedralaSv. Stefana, Kunsthaus, Belvedere. Povratak u istorijski centar Beča I šetnja do Štefanove katedrale a zatim slobodno vreme za individualna razgledanja I šetnju čuvenom Kerntner ulicom (glavnom trgovačkom I pešačkom ulicom ). Mogucnost fakultativnog odlaska na razgledanje dvorca Senbrun. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Posle podnevno opustanje na dunavskom tornju (fakultativni izlet) I uzivanje u prelepom pogledu na Bec I okolinu. Nastavak puta ka Bratislavi. Smestaj u hotel. Nocenje.
3. Dan (petak) BRATISLAVA- PRAG Dorucak. Napustanje hotela.Razgledanje Bratislave u pratnji vodica: Bratislavska tvrdjava, Glavni Trg, Pozoriste, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula… Nastavak puta ka Pragu. Dolazak u Prag u popodnevnim casovima. Odlazak na razgledanje Hradčana uz pratnju stručnog vodiča. Najtoplije preporučujemo udobnu obuću jer, srce starog Praga obilazimo pešice. Prolazimo pored Strahovskog manastira u kom je čuvena biblioteka, prelepe Loretanske crkve, Praškog dvorca Hrad, ućićemo u katedralu Sv. Vita, stare kraljevske palate, bazilikeSv. Đorđa, I ukoliko grupa želi proć I kroz Zlatnu ulicu I po izlasku iz zidina videti Prag kao na dlanu. Lagano ćemo otići do Karlovog mosta da pri samom početku mosta bacimo pogled na našu ambasadu a zatim se upoznamo sa statuama Karlovog mosta. Na sredini mosta pridružićemo se milionima turista I zamisliti želju zagledani u Vltavu, a onda nastaviti prema starom jezgru Praga i do Staromestskih namesti sa čuvenim astronomskim satom Orloj. Smeštaj u hotel. Noćenje.
4.dan (subota) PRAG – DREZDEN (fakultativno) Doručak. Polazak za Drezden sa stručnim vodičem na srpskom jeziku I po dolasku slobodno vreme za upoznavanje sa baroknim građevinama ovog grada: Brilova terasa, Frauen kirhe,Hofkirhe, palata Cvinger, Semper opera…. Povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Preporučujemo I fakultativni odlazak na večeru u neku od čuvenih praških pivnica, ili fakultativnu voznju brodom… zaplovimo Vltavom uz zvuke Smetanine Otadzbine, I upoznajmo magicni Prag nocu…. Noćenje.
5. Dan (nedelja) PRAG– KARLOVE VARI (fakultativno)-BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela I slobodno vreme do polaska za Beograd ili fakultativni odlazak u Karlove Vari uz usputnu pauzu u Kruševicama gde možete probati poznato pivo ili kupiti suvenire. Po dolasku u Karlove Vari obilazak čuvene banje I njenih kolonada a zatim slobodno vreme za individualna razgledanja I šetnju. Povratak u Prag I slobodno vreme do polaska za Beograd. Lagana vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe I za obavljanje graničnih formalnosti.
6.dan (ponedeljak) BEOGRAD Dolazak u Beograd u podnevnim satima.

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
- Prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker, audio/video oprema, klima/ grejanje) na navedenoj relaciji Smeštaj u hotelu A&O 3* ili neki od hotela slicne katagorizacije, u dvokrevetnim I trokrevetnim standardnim sobama (telefon, TV, TWC) u Pragu na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak - švedskisto), I 1 nocenje u hotelu 3* u Bratislavi hotel 2*.Hotel Junior
- Uslugu lokalnog vodiča u Pragu
- Troškove organizacije I vođstva puta
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO :
-Fakultativni izleti (minimum za realizaciju izleta je 35 prijavljenih putnika, moguće je realizovat iizlete I uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene), ulaznice za razgledanja Praga: razgledanje Hradčana podrazumeva obilazak javnih delova gde nema ulaznica, izlet za Karlove Vary – 25 €, izlet za Drezden 30 €, krstarenje Vltavom 1 sat – 10 € ,Dvorac Senbrun imperijal tura 20 €, Dunavski toranj 10€
-Putno zdravstveno osiguranje od 6 € po osobi u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu na dan uplate.
-Individualni troškovi putnika
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
• U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA)
POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu – 60 €
OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851 Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A OMNITURS, licenca OTP 235/2010 od 11.02.2010. godine Cenovnik broj 1 od 25.04.2018

SMEŠTAJ:

HOTELI U PRAGU A&O***: nalaze u sirem centru grada. Hoteli poseduju dvokrevetne sobe I dvokrevetne sa pomocnim lezajem. Svaka soba ima TWC, telefon I televizor. Usluga u hotelu u Pragu je nocenje sa doruckom, dorucak – švedski sto. Hoteli su kategorizacije 3* ( Globus, Kristal, Amedia Express, Top..).
HOTELI U BRATISLAVI** Juno, nalaze u sirem centru grada. Hoteli poseduju dvokrevetne sobe I dvokrevetne sa pomocnim lezajem. Svaka soba ima TWC, telefon I televizor. Usluga u hotelu je nocenje sa doruckom, dorucak – švedski sto. Hoteli su kategorizacije 2* ( Junior, Incheba, Astra,..).


-Fakultativni izleti (minimum za realizaciju izleta je 35 prijavljenih putnika, moguće je realizovat iizlete I uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene), ulaznice za razgledanja Praga: razgledanje Hradčana podrazumeva obilazak javnih delova gde nema ulaznica, izlet za Karlove Vary – 25 €, izlet za Drezden 30 €, krstarenje Vltavom 1 sat – 10 € ,Dvorac Senbrun imperijal tura 20 €, Dunavski toranj 10€

NAPOMENE:
• Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Ceske i Slovacke.
• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 35 putnika da bi se isti realizovali.
• U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa
ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA