Nova Godina - Slovačka - Bratislava


Bratislava - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Bratislava
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
99 €

5 dana / 2 noćenja


Autobusom - 5 dana / 2 noćenja

Za prijave do 10.12.2018. ULTRA specijalna cena je 99 eura!

Termini putovanja Hotel Redovna cena Specijalna cena * ULTRA First minut do 10.12. 2018.
29.12.-02.01.2019
135
109
99

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 prijavljenih putnika po terminu. Nakon toga se naplaćuje redovna cena za sve kasnije prijave
     (plaćanje je obavezno u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)

Cenovnik broj 3 od 29.11.2018

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan. (29.12.2018.) BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta na autoputu Beograd – Niš, u 19.30h.Polazak iz Novog Sada u 20:30h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja preko Mаdjarske do Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.

2.dan. (30.12.2018.) BEČ-BRATISLAVA
Dolazak u Beč u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada : Hofburg, Parlament, Gradska kuća, Opera, Kertner strasse. Organizovani fakultativni izlet u Šenbrun. Slobodno vreme za šetnju ovim prelepim gradom do polaska za Bratislavu. Dolazak u Bratislavu. Smeštaj grupe u hotel. Mogućnost fakultativnog odlaska u pivnicu na večeru uz degustaciju slovačkih piva ili odlazak u diskoteku. Noćenje.

3.dan. (31.12.2018.) BRATISLAVA
Doručak. Posle doručka odlazak na razgledanje grada. Panoramsko razgledanje grada: brdo Slavin, Glavni Trg, Pozorište, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalković. Slobodno vreme i priprema za novogodišnje veče. Uveče odlazak u centar grada koji nudi neponovljiv provod na trgu sa vatrometom ili mogućnost novogodišnjeg dočeka u jednoj od najboljih diskoteka u gradu, uz nezaboravan provod do jutra. Za one koji bi dočekali Novu godinu u Beču uz neverovatan tradicionalni vatromet organizovan je fakultativni izlet.(povratak iz Beča je oko 02.00h). Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan. (01.01.2019.) BRATISLAVA
Doručak. Slobodno vreme do polaska. Mogućnost fakultativnog odlaska u Beč. Panoramsko razgledanje grada : Kertner strasse, Palata Belvedere, Prater (duže zadržavanje), Hundertwasser Haus. Slobodno vreme za šetnju ovim prelepim gradom do polaska. Polazak iz Beča u popodnevnim satima. Dolazak u Bratislavi po putnike koji nisu išli na izlet i nastavak puta ka Beogradu. Noćna vožnja kroz Madjarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

5. dan. (02.01.2019.) BEOGRAD
Dolazak u Beograd, na turistički terminal, u ranim jutarnjim satima.

ARANŽMAN OBUHVATA :
* prevoz turističkim autobusom sa TV- audio, video opremom i klimom
* smeštaj u Bratislavi u hotelu Nivy 3* u standardnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, na bazi 2 noćenja sa doručkom
* ishrana u hotelu - doručak-švedski sto (buffet –servis)/ usluga samoposluživanje u skladu sa hotelskim pravilima,
* usluga prestavnika agencije/vodiča pratioca
* organizacija i vođstvo puta

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* ulaznice za posete i obilaske / muzeja, objekata i lokaliteta/
* fakultativni izleti
* medjunarodno putno zdravstveno osiguranje
* individualne troškove putnika
* doček Nove godine
* turistička taksa za smeštaj 3,30 eur za oba dana / plaćanje u agenciji,

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15-10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu 45 eurSmeštaj:
Hotel Nivy 3* www.hotelnivy.sk , Ruzinov, Bratislava,
(ili sličan - iste kategorije i približno iste lokacije)
Hotel Nivy se nalazi pored jezera Štrkovec, u stambenoj oblasti Ružinov. Nudi smeštaj sa spa centrom koji se dodatno plaća. Do centra Bratislave možete stići za 15 minuta javnim prevozom, od autobuske i tramvajske stanice, koje su udaljene 250 metara. Opuštajući sadržaji u hotelskom spa centru obuhvataju bazene sa toplom i hladnom vodom, aromatičnu i infracrvenu saunu, turski hamam i hidromasažnu kadu. Na raspolaganju vam je i dobro opremljena teretana sa kardio i fitnes spravama. Sve sobe u hotelu Nivy sadrže besplatan bežični internet i TV sa satelitskim kanalima. Izlaze na sopstvene balkone i imaju sopstvena kupatila. U restoranu se služe tradicionalni slovački specijaliteti i vegetarijanska jela. U pripremi jela koriste se domaća živina, riba i divljač, a za goste koji su vegetarijanci sveže sezonsko povrće. Destinacija Ruzinov je odličan izbor za putnike koje zanimaju obilazak grada, spomenici i razgledanje.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: Agencija zadržava pravo da, u zavisnosti od broja i vremena prijavljivanja putnika, au skladu sa hotelskim rezervacionim pravilima i rokovima, smeštaj organizuje u nekom drugom hotelu iste ili vise kategorije, i na istoj lokaciskoj udaljenosti od centra grada. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet. Hoteli iz programa se nalaze u širim gradskim zonama navedenih gradova,ukoliko u programu nije drugačije naznačeno! Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta,tržnih centara,prodavnica,restorana,muzeja ne rade.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:
* Doček Nove godine u diskoteci - 20 eur (paket za oba dana 30.12. i 31.12.) / (diskoteka Duplex).
* Večeru u restoranu 30.12. - 20 eur po osobi,
* Izlet u Šenbrun sa ulaznicom (Imperial tura) - 20 eur po osobi,
* Odlazak na doček Nove godine u Beč - 10 eur po osobi,
* Odlazak na celodnevni izlet u Beč 01.01. po ceni od - 15 eur po osobi,


OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa AD za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

VAŽNE NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Slovačke
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”.
• raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.