Crna Gora > Bečići

Hotel El Mar (ex Big Enex)

Petrovac, Hotel Big Enex), letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex, letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex, letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex, letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex), letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex), letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex), letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex), letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex), letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex, letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex, letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex), letovanje Crna Gora Petrovac, Hotel Big Enex), letovanje Crna Gora
 • Region:
 • Mesto:
 • Tip Smeštaja:
 • Usluga:
 • Udaljenost od plaže:
 • Sezona:
 • Prevoz:
 • Budvanska rivijera
 • Petrovac
 • Hotel
 • Polupansion
 • 250m
 • Leto 2018.
 • Autobus ili sopstveni

 

 

Sadržaji u sobama:

 • Tv
 • Frižider
 • Terasa
 • Kupatilo
 • Klima
Termin   28.08. - 06.09. 2018. 06.09. - 13.09.
broj noćenja
9
7
1/2
239
175
1/3 ; 1/4S
199
175
  Cene u tabeli su izražene u eur po osobi na bazi 9 polupansiona  (doručak i večera)

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba, 1/3 – trokrevetna  soba, 1/4STD – četvorokrevetni studio,

***Kompletan cenovnik za leto u El Maru pogledajte o v d e

Cenovnik br. 17 / Beograd, 27.08.2018.

Postavite pitanje

ARANŽMAN OBUHVATA:
Smeštaj u hotelu “El Mar” u izabranoj smeštajnoj jedinici na bazi 9 polupansiona (doručak i večera), organizaciju aranžmana, prevoz turističkim autobusom

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Boravišnu taksu,,i osiguranje (plaća se na licu mesta - 1.5 eur po osobi po danu),putno-zdravstveno osiguranje, individualne troškove.  

PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:                                                                                                                           Omniturs je za svoje putnike obezbedio ponudu za neophodno putno zdravstveno osiguranje, kao ponudu za polisu osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima osiguravajuće kompanije, sa svim neophodnim informacijama i tarifama.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarima, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Addiko Bank a.d. za efektivu, na dan uplate, u skladu sa sledećim uslovima:
- 30% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza plaća se prilikom rezervacije, a ostatak u mesečnim ratama, tako da aranžman bude isplaćen najkasnije 15 dana pre datuma početka korišćenja usluge
- platnim karticama (VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja
- 30%  od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak čekovima građana u jednakim mesečnim ratama do 20.decembra 2018. godine – bez uvećanja, koji se deponuju odmah prilikom potpisivanja ugovora o putovanju
- 30% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak putem overene administrativne zabrane (firmi sa kojima agencija i prevoznik imaju potpisan ugovor), u jednakim mesečnim ratama do 20.decembra  2018. god bez uvećanja (formular administrativne zabrane korisniku izdaje organizator putovanja).

 POPUSTI ZA DECU:
- dete do 2 god. – gratis u zajedničkom ležaju i nema ishranu
- dete od 2-12 godina u zajedničkom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 50%
- prvo dete od 2-12 god. u sopstvenom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 30%,
a drugo dete od 2-12 god. u zajedničkom ležaju ostvaruje popust 50%.
Navedeni popusti za decu važe samo u pratnji 2 odrasle (punoplative) osobe. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom,
plaća punu cenu smeštaja.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS 
i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu  OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

OSTALE  VAŽNE  NAPOMENE:
- putnici u smeštajne jedinice  ulaze posle 14:00h  prvog dana boravka (po lokalnom vremenu), a iste napuštaju do 09:00h poslednjeg dana boravka (po lokalnom vremenu).
- predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajne jedinice. - putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u hotelu. - jačina signala interneta (WiFi), brzina i kvalitet protoka i povezivanja, kao i stabilnost mreže zavisi isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom hotelu, letovalištu i regiji, kao i od  drugih faktora.
- organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju Crne Gore.
- putnici koji nisu državljani Republike Srbije  dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
- organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu,
gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
- organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja-aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak:putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
- maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice, izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
- potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, kao i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, garancijom putovanja i putnim osiguranjem - u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni   redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
- agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.
- agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i   sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija, sajamskih popusta i specijalnih programa.

SADRŽAJI U SOBAMA:

 • Kupatilo
 • TV kablovska
 • Frižider
 • Terasa
 • Klima
Hotel „EL MAR“ 2*- nalazi se u samom centru Petrovca (pored hotela Castellastva). Nalazi se na oko 250 metara od mora i centralne plaže, a blizu je i poznata plaža Lučica koju turisti vole ... Hotel ima predivnu baštu za sedenje i opuštanje pod stablima maslina. Sobe su 1/2, 1/3, 1/4.Svaka soba ima određeni broj ležaja, sopstveno kupatilo, tv prijemnik, frižider, klima uređaj (koji se ne doplaćuje posebno) i zasebnu terasu sa koje se i ulazi u svaku sobu. Neke od soba imaju mini kuhinju (dve ringle, sudopera). Ishrana je na bazi polupansiona, klasično usluživanje (večera je kompletan obrok, uvek ide supa/čorba, glavno kuvano jelo /izborizmeđu 2 jela/, salata, hleb i dezert u vidu slatkiša ili voća).

AUTOBUSKI PREVOZ:
Polazak autobusa je dan ranije od datuma u tabeli: iz Beograda – sa “Lastinog” parkinga, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš, (odlukom sekretarijata za saobraćaj gradske uprave o mestu polaska autobusa za sve vanlinijske prevoze i turističke polaske).
Postoji mogućnost organizovanizovanja transfera: iz Novog Sada - parking hotela “Sajam” u 17:00 - doplata 20 eur, iz Vršca - parking hotela “Srbija” u 17:00 - doplata 20 eur, iz Pančeva - parking ispred vatrogasnog doma u 18:00 - doplata 15 eur, iz Zrenjanina - parking autobuske stanice u 17:00 - doplata 20 eur. Za organizaciju transfera, potrebno je minimum 10 putnika.
Povratak iz Petrovca je poslednjeg dana boravka sa dogovorenog mesta u večernjim časovima po lokalnom vremenu (u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije/ inopartnera, na dan polaska u toku prepodnevnih časova.
Prevoz se obavlja visokopodnim turističkim autobusima (klima, audio i video oprema). Sedišta nisu numerisana i prevoznik zadržava pravo da napravi raspored sedenja. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu dodeli prevoznik. Sva deca starija od dve godine moraju imati svoje sedište, u skladu sa važećim zakonskim normama.

CENA AUTOBUSKOG PREVOZA:
Povratna karta (RT): Odrasli - 35 eura ; Deca - 25 eura / Jedan pravac (OW): 25 eura Cena autobuskom prevoza za odrasle - povratna autobuska karta iznosi 35 eur, a za decu do 12 godina karta je 25 eur. Cena autobuske karte u jednom pravcu iznosi 25 eur, za sve putnike (za odrasle i za decu) . Deca do 2 godine starosti ne plaćaju autobusku kartu, ali nemaju sopstveno sedište.

PREVOZNIK:
Preduzeće OmniBus Travel je organizator i glavni/primarni prevoznik putnika, koji preko Omnitursa rezervišu prevoz, odnosno autobusku kartu za prevoz do/od mesta u kome su rezervisali smeštaj preko posredničke agencije Omniturs. Zaustavljanje autobusa, radi usputnih odmora, predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Prevoznik određuje mesta pauza kao i njihovu dužinu. Moguća priključenja i izlasci putnika su isključivo na datim stanicama u programu putovanja. Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci zbog ulaska i izlaska putnika, gde to nije dozvoljeno i gde je ugrožena bezbednost putnika. Putnik je obavezan da dva dana pre početka putovanja u agenciji proveri tačno vreme i mesto polaska autobusa. Prevoznik zadržava pravo da uz saglasnost putnika predmetni prevoz realizuje u saradnji sa drugim prevoznikom, koji ima isti, ili sličan program, uz obavezno poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program prevoza ili samo neke elemente programa prevoza, kao što su transferi i drugo.

SOPSTVENI PREVOZ:
Putnik koji je kao vrstu prevoza odabrao sopstveni prevoz, dužan je da minimum dva dana pre polaska na put kontaktira agenciju zbog dobijanja vaučera, kao i ime i kontakt telefon predstavnika/inopartnera (Boban Tours) radi lakšeg pronalaženja objekta u kom je rezervisao smeštaj. Putnici na sopstvenom prevozu dužni su da se raspitaju o pravilima i Zakonima vezanim za prelazak vozila preko granice, pomoći na putu i drugo kod nadležnih organa (AMSS, Mup R. Srbije, Konzularno odeljenje Crne Gore). Putnici koji dolaze/odlaze sopstvenim prevozom ne mogu da uđu u smeštajnu jedinicu prvog dana boravka posle 21.00h, a smeštajnu jedinicu ne mogu da napuste pre 07:00 poslednjeg dana boravka. U slučaju kasnog dolaska ili ranog odlaska putnik je dužan da o tome obavesti predstavnika agencije ili njihovog zastupnika, najmanje dan ranije. Predstavnik agencije nije u mogućnosti da svakog putnika lično sačeka ispred smeštajne jedinice, ali će svakom putniku biti na raspologanju da putem telefona pruži tačne instrukcije kako se stiže do smeštajne jedinice i kako da se smesti što brže. Za sve stranke koje koriste sopstveni prevoz, bez obzira kako i kada su uplatile kompletan aranžman, vaučer, odnosno dokument o pravu da koriste rezervisani i uplaćeni smeštaj, biće izdat najranije 7 dana pre početka putovanja.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan - Polazak autobusa je dan ranije od datuma u tabeli: sa “Lastinog” parkinga, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš, (odlukom sekretarijata za saobraćaj gradske uprave o mestu polaska autobusa za sve vanlinijske prevoze i turističke polaske). Putovanje magistralnim putem Beograd – Petrovac, sa povremenim pauzama i sakupljanjem putnika prema najavi. Noćna vožnja.
2. dan - Dolazak u Petrovac u prepodnevnim satima i smeštaj u sobe (najranije od 14:00). Slobodno vreme i boravak.
2-10.dan - Boravak na bazi izabrane usluge u hotelu “El Mar” 2* na bazi 9 polupansiona, prema programu.
11.dan - Napuštanje soba najkasnije do 09:00 h. Polazak za Beograd oko 19:00 u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju (a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju).
12.dan – Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj usluge.