Zima 2017/2018 > Jahorina > hotel San

Hotel San

 • Region:
 • Mesto:
 • Tip Smeštaja:
 • Usluga:
 • Sezona:
 • Prevoz:
 • BH, R.Srpska
 • Jahorina
 • Vila
 • Polupansion
 • Zima 2017/2018.
 • Autobus ili sopstveni

Hotelski sadržaji:

 • Recepcija
 • Wi Fi
 • Restoran
 • Sauna
 • Parking
 • Masaža

Sobe:

 • Kupatilo
 • TV
 • Telefon
Hotel
Tip sobe
Usluga
Do 26.12.2017.
26.12-10.01.
10.01-20.02.
20.02-10.03.
10.03-31.03.
SAN 3*
1/2
HB
30
45
40
35
30
Legenda: 1/2 - dvokrevetna soba, 1/3 - trokrevetna soba
Postavite pitanje

 • Doplata za 1/1 sobu iznosi 50%.
 • Deca do 6 godina borave Gratis. Deca od 6 do12 godina ostvaruju popust 50% i imaju sopstveni ležaj.
 • Boravišna taksa sa osiguranjem nije uključena u cenu i iznosi 1.30 Eur po osobi po danu (deca do 12 god ne plaćaju BT).
 • Prijava gosta od 15h, odjava do 11h.
 • U novogodišnjem terminu minimum boravka je 5 noćenja, a u toku sezone minimum boravak je 4 noćenja.
 • Za potvrdu rezervacije je potrebna uplata avansa od 30%, ostatak 15 dana pre dolaska. Avansne uplate su nepovratne.
 • Hotel ne uzima u obzir nepovoljne vremenske prilike kao valjan razlog za prevremeni odlazak.
 • Ukoliko dođe do ranijeg odlaska (sa izuzetkom smrti ili povrede), obračunava se 50% od pune cene do datuma završetka rezervacije.

ARANŽMAN OBUHVATA:

- Smeštaj u izabranom hotelu/apartmanu/na bazi izabrane usluge
- Organizaciju putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Zdravstveno putno osiguranje
- Skijaško osiguranje (isključuje: skijaške skokove, klizanje na ledu, akrobatsko skijanje...)
- Sve navedene usluge koje nisu opisane u cenovniku

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 

Cene su izražene u Eurima.  Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Addiko Banke na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima  i plaća prema kursu na dan uplate.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA -  Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
4. PREKO RAČUNA - uplata na račun Omnitursa.
5. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Omniturs ima ugovor.
6. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Omnitursa, klijent aplicira za kredit u banci.
Omniturs zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.NAPOMENE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Omnitursa moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvaćene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.

NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.

 U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na  prostor u vašoj sobi.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
NAPOMENA - U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas  i nadležnih organa.
POTVRDA REZERVACIJE HOTELA SE DOBIJA 48 SATI PO UPLATI AKONTACIJE.
U slučaju ne dobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaće­nog avansa.


Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

HOTELSKI SADRŽAJI:

 • Recepcija
 • Wi Fi
 • Restoran
 • Sauna
 • Parking
 • Masaža


SADRŽAJI U SOBAMA:

 • Kupatilo
 • TV
 • Telefon
OPIS SMEŠTAJA:

Lokacija: smešten je u samom srcu Jahorine, na odličnoj lokaciji na 1610m nadmorske visine. Nalazi se u neposrednoj blizini olimpijskih skijaških staza, odnosno na samo 50m od početne stanice šestoseda Ogorjelica. Hotel predstavlja savršen spoj savremenog i modernog, te je pogodan za sve generacije. Jos jedna sjajna odlika ovog hotela je što sve sobe i apartmani imaju pogled na skijašku stazu. Treba napomenuti da se do i od hotela dolazi na skijama, kao i da se u njegovom sklopu nalazi ski-rental, a za one manje iskusne skijaše tu je ski škola sa licenciranim ski instruktorima.

Smeštaj: Hotel raspolaže sa 18 komfornih, kvalitetno i moderno opremljenih dvokrevetnih, trokrevetnih i četvorokrevetnih soba, kao i jednim petokrevetnim apartmanom, sa ukupnim kapacitetom od 58 ležajeva. Svaka soba sadrži kupatilo, TV sa satelitskim programom i telefon.

Ishrana: Ishrana je na bazi polupansiona (doručak i večera švedski sto).

Sadržaj: U sklopu hotela je restoran koji nudi veoma bogat izbor izvrsne domaće kuhinje, a za trenutke opuštanja i druženja tu je i poseban deo restorana sa kaminom, Wi-fi, kao i studio za relaksaciju, masažu i sauna. Gostima je na raspolaganju ski škola i ski rental, na koji imaju popust kao gosti hotela. Ispred se nalazi parking dostupan i obezbeđen za goste hotela. Sjajan ambijent i lokacija, prijatna atmosfera i ljubazno osoblje upotpuniće vaš boravak u hotelu San na Jahorini.

PROGRAM PUTOVANJA:

Prvi dan: Dolazak i smeštaj u hotel ili apartman posle 16:00h. Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan:
Napuštanje hotela ili apartmana do 10:00h.