Nova Godina - Turska - Istanbul

Istanbul- najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centarIstanbul - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Hotel:
  • Prevoz:
  • Istanbul
  • Noćenje sa doručkom
  • 2*
  • Autobus
od 105 €

6 dana / 3 noćenja


Autobusom - 6 dana / 3 noćenja

Termini putovanja

Hotel

Redovna cena

Specijalna cena

29.12.-03.01.2019

Hotel Maycan

129 €

105 €

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 prijavljenih putnika po terminu. Nakon toga se naplaćuje redovna cena za sve kasnije prijave
     (plaćanje je obavezno u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)

Cenovnik broj 2, od 09.11.2018.

.
Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (29.12.2018.) Polazak iz Beograda sa parkinga ispred muzeja 25. Maj – Kuća cveća. u 15.00 h. Vožnja kroz Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

2. dan (30.12.2018.) Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Odlazak na panoramsko razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodiča na srpskom jeziku. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šoping u Kapali čarsiji (Bazar sa preko 4000 radnji). Mogućnost večernjeg odlaska u autentični turski nargila bar na nargile i čajeve. Noćenje.

3. dan (31.12.2018.) Doručak. Nakon doručka mogućnost odlaska na fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije ( nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate ( velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika) , Rimski Hipodrom (ogromnog platoa gde su se za vreme starog Rima održavale trke dvokolica). Slobodno vreme za individualne aktivnosti i pripremu za doček Nove Godine. U večernjim satima je organizovan Doček Nove Godine na brodu uz krstarenje i zabavni program (fakultativno) ili organizovan doček u nekom od restorana uz večeru i muzički program (fakultativno). Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan (01.01.2019) Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet koji obuhvata obilazak Fatih Sultan Mehmedove džamije (gde se nalazi grob i turbe Mehmed Paše Sokolovića), odlazak na prelepi vidikovac sa žičarom Pier Loti odakle se pruža neverovatan pogled na ceo Istanbul. Popodne je planiran odlazak u Minijaturk park (park u kome se nalaze makete svih značajnijih istorijskih objekata u celoj Turskoj). Povratak u centar. Mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče - Reprizu dočeka Nove godine (nezaboravan show sa plesačicama, folklornim ansamblima, bacačima noževa i večerom sa dva pića po izboru). Povratak u hotel. Noćenje.

5. dan (02.01.2019.) Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Mogućnost odlaska na fakultativni izlet sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku: Krstarenje Bosforom (obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu), obilazak Carigradske Patrijaršije i zidina, poseta Taksimu ( najveći trg u Istanbulu) i ulici Istiklal (šoping ulica). Fakultativna poseta Dolmabahče palate, odlazak do Trga Taksim. Slobodno vreme. U dogovoreno vreme organizovana poseta tržnom centru Historia. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

6. dan (03.01.2019) Dolazak u Beograd, na parking ispred muzeja 25. Maj – Kuća cveća, u podnevnim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA :
* prevoz turističkim autobusom sa audio, video opremom i klimom
* smeštaj u hotelu Maycan 2* u Istanbulu, u standardnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, na bazi tri noćenja sa doručkom
* ishrana u hotelu – doručak –švedski sto (buffet-servis) / usluga samoposluživanja u skladu sa hotelskim pravilima
* panoramsko razgledanje Istanbula
* usluga predstavnika agencije/vodiča
* organizacija i vođstvo puta

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* ulaznice za posetu muzejima i lokalitetima
* fakultativni izleti
* medjunarodno putno zdravstveno osiguranje
* individualne troškove putnika
* doček Nove godine na brodu ili restoranu (cenovnik će biti naknadno objavljen)

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledecim uslovima:
• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15-10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu 60 eurSmeštaj:
Hotel Maycan 2* – Istanbul
(ili sličan - iste kategorije i približno iste lokacije)
Hotel se nalazi u blizini Bazara, Istanbulskog Univerziteta, pozicioniran u centru starog dela Istanbula na svega desetak minuta hoda od Svete Sofije, Plave Džamije, Topkapi palate.
Hotel ima restoran na poslednjem spratu sa prelepim pogledom na Bosfor, lobby bar i bar. Svaka soba ima satelitsku TV, klimu, direktnu telefonsku liniju, frizider, radio, mini bar i kupatilo sa fenom za kosu.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Agencija zadržava pravo da, u zavisnosti od broja i vremena prijavljivanja putnika, au skladu sa hotelskim rezervacionim pravilima i rokovima, smeštaj organizuje u nekom drugom hotelu iste ili vise kategorije, i na istoj lokaciskoj udaljenosti od centra grada. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta,tržnih centara,prodavnica,restorana,muzeja ne rade.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:
*krstarenje Bosforom sa posetom carigradskoj Patrijaršiji 20 eur,
*razgledanje grada sa lokalnim vodičem i ulaznicama po programu 45 eur,
*tursko veče 35 eur,
*Dolmabahče palata sa ulaznicom i lokalnim vodičem 30 eur,
*obilazak Džamije Fatih sultan Mehmeda sa posetom groba Mehmed Paše Sokolovića sa vožnjom žičarom na vidikovac Pier Loti i obilaskom parka Miniaturk sa ulaznicom i lokalnim vodičem 15 eur


OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

VAŽNE NAPOMENE: • svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske.
• za ulazak u R.Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R.Tursku
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• Ne postoji mogućnost odabira sedišta – Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir trudnice , starija lica, porodice sa malom decom kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag je jedna putna torba.