Putovanja - Uskrs - Italija - Jezera Italije
Jezera Italije - autobusom


 • Program:
 • Polazak:
 • Povratak:
 • Usluga:
 • Hotel:
 • Prevoz:
 • Jezera Italije
 • 25.04.2019.
 • 30.04.2019.
 • Noćenje sa doručkom
 • 3* ili 4*
 • Autobus
Cena: 185 €

6 dana / 3 noćenja


Termini putovanja Hotel Redovna cena Specijalna cena *
25.04.-30.04.2019
3*/4*
185
///


 (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko Banke na dan uplate)

Cenovnik br. 3 od 11.01.2019.

Postavite pitanje

1.Dan (25.04.2019.): BEOGRAD – MILANO
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 18.00h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Milanu.

2.Dan (26.04.2019.): MILANO
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Obilazak najvećeg industrijskog grada Italije, grada fudbala i najvećeg modnog centra Evrope: park Sempione, da Vinčijev most, zamak Sforca, čuvena Milanska katedrala - remek delo gotske umetnosti, Galerija Vitorija Emanuela - nadkriveni tržni centar, Milanska skala - jedna od najčuvenijih operskih kuća na svetu... Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3.Dan (27.04.2019.): MILANO –JEZERO MAGGIORE - MILANO
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na fakultativni izlet do jezera Maggiore uz posetu prekrasnim Boromejskim ostrvima: Isola Bella i Isola Dei Pescatori, vlasništvo porodice Boromini. Isola Bella je ostrvo-palata iz 1632. godine poznato po vrtovima, koji se stepenasto spuštaju i imaju čak 10 terasa. Ostvo Pescatori je naseljeno tokom cele godine i poznato po obilju restorana i kafića. Slobodno vreme za individulane aktivnosti. U poslepodnevnim satima odlazak do mondenskog mesta Stresa, poznatog po vilama izuzetne arhitekture i sa prelepom vegetacijom. Obilazak istorijskog centra grada. U večernjim satima povratak u hotel. Noćenje.

4.Dan (28.04.2019.): MILANO – JEZERA LUGANO (ŠVAJCARSKA) I COMO – MILANO
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na fakultativni izlet za Švajcarsku i jezero Lugano i jezero Komo. Dolazak u Lugano i razgledanje grada: katedrale Sv. Lorenca, crkva Svete Marije od Andela iz XVI veka, Gradski park, vila Cani, Trg reforme... Slobodno vreme za individualno razgledanje grada do polaska ka jezeru Komo. Po dolasku na jezero Komo planirana je vožnja duž obale najlepšeg jezera Evrope. Lepotama jezera Komo su se istim žarom divili i slavni romanopisci Gistav Flober i Ernest Hemingvej, kao i pesnici Vordsvort, Bajron ili Šeli koji ga je nazvao "najlepšim mestom na svetu, necim što nadmašuje sve njegovo dotadašnje poimanje lepote" a potom i usputni obilazak Koma: Trg i katedrala Duomo iz XIV veka, trg i crkva San Fedele sa portalom iz XIII veka, Sv. Abondija najlepši primer lombardijske romanike sa živopisom iz sredine IV veka, vile Ðeni, Olmo, hram Alesandra Volte, najpoznatijeg žitelja Koma... Slobodno vreme za razgledanje grada. Povratak u hotel. Noćenje.

5.Dan (29.04.2019.): MILANO – LAGO DI GARDA – SIRMIONE
Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do jezera Garda, najvećeg jezera Italije, koje cele godine posećuju turisti iz svih krajeva sveta, a ono to duguje svojoj prirodnoj lepoti, blagoj klimi ali i tipičnoj vegetaciji. Na južnim obalama jezera nalazi se čuveni grad Sirmione, čiji su glavni istorijski simbol Katulove pećine (Grotte di Catullo). U ovom popularnom gradu nalazi se zamak Skaliger sa retkim primerom srednjovekovne odbrambene luke, Crkve Santa Maria Magiore. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

6.Dan (30.04.2019.): BEOGRAD
Dolazak u Beograd na turistički terminal u podnevnim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA:
-Prevoz turističkim autobusom (audio/video oprema, klima, WC) na navedenim relacijama, sve putarine, takse i parkinge u zemlji i inostranstvu
-Smeštaj u hotelu “As Hotel Sempione Fiera” 4* u Milanu (www.ashotelsempionefiera.it) ili hotelima sa 3* ili 4* u okolini Milana u 1/2 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto). Tačno ime hotela biće poznato 7 dana pred put

-Obilazak Milana i jezera Garda
-Usluge licenciranog turističkog vodiča
-Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
-Medjunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 eur)
-Fakultativne izlete i ulaznice
-Gradsku taksu u Milanu – u trenutku objavljivanja programa za navedeni hotel se ne plaća taksa. Ukoliko taksa bude uvedena do polaska, putnici će biti blagovremeno obavešteni o iznosu iste. Ukoliko smestaj bude u nekom drugom hotelu sa 3 ili 4*, placa se taksa u iznosu od 5 eur po noćenju i osobi (ukupno 15 eur za 3 noćenja) – PLAĆANJE ISKLJUCIVO U AGENCIJII!
-Individualne troškove

DOPLATE:
-Doplata za 1/1 sobu iznosi 70 eur za sve tri noći

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledecim uslovima:
-prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15-10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
-prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
-platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 7 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

SMEŠTAJ:
Hotel As Hotel Sempione Fiera 4*
HOTEL: www.ashotelsempionefiera.it

Smestaj u datim hotelima ili slicnim ( iste kategorije i iste ili slicne lokacije)
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Minimum broj putnika koji je neophodan za realizaciju fakultativnih izleta je 30. Izleti se mogu realizovati i sa manjim brojem putnika ali uz korekciju cena.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (deca od 2-12 godina ostvaruju popust):
-IZLET NA BOROMEJSKA OSTRVA (vožnja brodom po jezeru i obilazak palate) - 35 eur odrasli / 25 eur deca
-JEZERA LUGANO (ŠVAJCARSKA) I KOMO – 25 eur odrasli / 15 eur deca
NAPOMENE:
-svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
-organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
-smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
-TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
-obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. -putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
-minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
-upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
-raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
-Ne postoji mogućnost odabira sedišta – Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir trudnice , starija lica, porodice sa malom decom kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Dozvoljeni prtljag je jedna putna torba.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju ili predstavnika lokalnog inopartnera na destinaciji, na koju je agencija uputila potrošača, za slučaj da mu je potrebna određena pomoći ili ima odredjene primedbe, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajuči način, obavesti o potrebnoj pomoći, kao i o nedostacima smeštajnih jedinica i prevoza najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o ugovorenom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, kao i da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju, bez obzira da li reklamacija ima ili nema osnova. Mesto određeno za prijem reklamacija su prostorije: OMNIPROMET DOO - TA „OMNITURS“ Beograd, elektronskim putem na mail: info@omniturs.rs, odnosno pozivom na telefon: 011 33 48 851! Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, pisanim ili elektronskim putem, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka ugovorene usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljene programe putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. TA OMNITURS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 25.01.2019. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 08.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.