Bugarska - Nesebar

Nesebar je jedno od najatraktivnijih letovališta u Bugarskoj. Nalazi se 35 km od Burgasa i 2 km od Sunčevog Brega. Sam grad se sastoji od starog i novog dela. Veličanstven stari grad predstavlja muzej u kojem se nalaze ostaci 40 crkava iz različitih perioda istorije. Novi deo grada prostire se na dve peskovite plaže od kojih ga jedna (dužine 8 km) spaja sa hotelskim kompleksom Sunčev breg. Nesebar je idealno mesto za sve one koji žele da provedu odmor u tradicionalnom Bugarskom gradu.

.


 

 

Hotel Usluga Početak usluge     31/05/ 9/06/ 18/06/ 27/06/ 6/07/ 15/07/ 24/07/ 2/08/ 11/08/ 20/08/ 29/08/ 7/09/
broj noćenja Završetak usluge min max 9/06/ 18/06/ 27/06/ 6/07/ 15/07/ 24/07/ 2/08/ 11/08/ 20/08/ 29/08/ 7/09/ 16/09/

Delfin 3*

Cena do 31.03.2019.

BB broj noćenja     9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
dvokrevetna soba 2 2+ 1/3 78 89 126 135 165 165 165 165 165 157 126 78
jednokrevetna soba 1 1 156 177 253 270 330 330 330 330 330 313 253 156

Kamenec 2*

Cena do 31.03.2019.

ALL dvokrevetna soba 2 2 + 1/3 - 184 219 251 294 301 303 303 300 294 244 189
dvokrevetna soba - Economy 2 2 - 202 231 260 303 317 321 321 315 303 253 206
studio 2 2 + 2/3 - 239 303 337 367 381 386 386 379 367 332 248
jednokrevetna soba 1 1 - 275 383 452 529 542 545 545 540 529 439 291

Zlatna Ribka 3*

Cena do 31.03.2019.

BB dvokrevetna soba 2 2 + 1/3 87 98 136 147 185 185 185 185 185 174 131 87
jednokrevetna soba 1 1 175 197 272 294 369 369 369 369 369 348 261 156

Park Hotel

Oazis 3*

Cena do 31.12.2018.

ALL dvokrevetna soba 1+1 2+1 187 207 242 280 340 380 380 380 363 319 242 207
studio bez balkona 1+1 2+2/3 204 323 276 323 388 415 415 415 403 369 276 230

apartman 1 lux

cena za 2adlt + 2chld

2 2+2/3 581 674 847 977 1160 1227 1227 1227 1198 1108 847 674

app 1 bez balkona

Cena za 2 adlt + 2chld

2 2+2/3 479 564 726 849 1021 1089 1089 1089 1060 972 726 564
jednokrevetna soba 1 1 236 305 432 501 603 657 657 657 634 570 432 305

Vigo Panorama 2*

cena do 28.02.2019.

NA studio 2 2+1/3 203 203 275 284 348 381 381 381 381 294 257 203
apartman 1 2 2+2/3 247 247 341 352 444 490 490 490 490 368 317 247

Paradiso 3*

cene do 31.03.2019.

NA apartman 1 (pogled park) 1+1 2+2 586 756 799 799 799 896 896 896 896 810 718 432

apartman 1 (pogled more)

1+1 2+2 694 864 907 907 907 1004 1004 1004 1004 918 826 540

Poseidon 3*

cena do 31.03.2019.

  studio 1+1 2 330 330 356 447 518 554 554 554 554 459 480 330
apartman 1 1+1 2+1/3 525 525 553 651 723 758 758 758 758 663 680 525
apartman 2 4 3+2/4 816 816 840 923 982 1011 1011 1011 1011 933 946 816
apartman 3 6 6+1 962 962 997 1118 1221 1273 1273 1273 1273 1135 1170 962

Esteban 3*

cena do 31.03.2019.

  studio 1+1 2 330 330 356 447 518 554 554 554 554 459 480 330
apartman 1 1+1 2+1/3 525 525 553 651 723 758 758 758 758 663 680 525
apartman 2 4 3+2/4 816 816 840 923 982 1011 1011 1011 1011 933 946 816
apartman 3 6 6+1 962 962 997 1118 1221 1273 1273 1273 1273 1135 1170 962
*** za slike i opise objekata kliknite na ime objekta iz tabele

Leto 2019, Bugarska, Nesebar, Cenovnik br.2 / decembar. 2018

LEGENDA:
BB – noćenje/doručak (švedski sto), HB – polupansion (doručak/večera-švedski sto), FB – pun pansion, AIl - all inclusive,  NA – najam apartmana/studija
APARTMAN 1 – Apartman sa jednom spavaćom sobom
APARTMAN 2 – Apartman sa dve spavaće sobe

 

Postavite pitanje

POLAZAK JEDAN DAN RANIJE U ODNOSU NA TERMIN IZ TABELE sopstvenim prevozom ili autobusom prema satnici i mestu polaska navedenom u informaciji o prevozu.

ARANŽMAN OBUHVATA:
• 12 dana / 9 noći u izabranom hotelu / iz tabele
• usluge predstavnika i organizaciju putovanja
• boravišnu taksu
• troškove rezervacije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• autobuski prevoz
• zdravstveno osiguranje putnika
• boravišnu taksu
• troškove rezervacije

CENE SU IZRAŽENE U € PO OSOBI (ILI ZA STUDIO/APARTMAN AKO JE TAKO NAZNAČENO U TABELI) DEVIZNI DEO U TABELI + 1.200 DIN PO PLATIVOJ OSOBI ZA TROŠKOVE REZERVACIJE + BORAVIŠNA TAKSA

• Boravišna taksa 1eur dnevno po osobi (plaća se u agenciji)
• Cene autobuskog smeštaja izražene su u eur, po osobi

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarima, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Addiko Bank a.d. za efektivu, na dan uplate, u skladu sa sledećim uslovima:
- 30% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak u mesečnim ratama, tako da aranžman bude isplaćen najkasnije 15 dana pre datuma početka korišćenja usluge.
- uplata kompletne cene rezervisanog smeštaja i prevoza prilikom rezervacije. Agencija će prilikom uplate smeštaja u celosti odobravati povremeno popust koji će za svaki konkretan period biti naknadno objavljen (akcijske cene, sajamski popusti, i drugo)
- platnim karticama (VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.
- 30% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak čekovima građana u jednakim mesečnim ratama do 20.decembra 2019. godine – bez uvećanja, koji se deponuju odmah prilikom potpisivanja ugovora o putovanju.
- 30% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak putem overene administrativne zabrane (firmi sa kojima agencija i prevoznik imaju potpisan ugovor), u jednakim mesečnim ratama do 20.decembra 2019. godine – bez uvećanja (formular administrativne zabrane korisniku izdaje organizator putovanja).
- agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.

OSIGURANJE:
Omniturs je za svoje putnike obezbedio ponudu za putno zdravstveno osiguranje, kao i ponudu za polisu osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima osiguravajuće kompanije, sa svim potrebnim informacijama i tarifama. Međunarodno putno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka, plaća se u agenciji po ceni od 790 dinara, a osigurana suma je na 30.000 eur bez ograničenja starosne granice. Putnik pri kupovini putnog zdravstvenog osiguranja dužan je da dostavi kopiju pasoša ili podatke iz pasoša.

POLAZAK AUTOBUSA JE DAN PRE POČETKA SMENE:


Cena autobuskog prevoza Beograd – Nesebar – Beograd: odrasli: 65 eura, deca 2-12 godina: 40 eura

Cena autobuskog prevoza Niš – Nesebar – Niš :odrasli: 55 eura, deca 2-12 godina: 35 eura

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan Polazak autobusa u popodnevnim satima sa turističkog terminal koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta na autoputu Beograd - Niš .
2. – 11. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip soba prema uplaćenoj rezervaciji. Prva usluga večera ili noćenje, u zavisnosti od uplaćene usluge. Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Napuštanje hotelskih soba do 11:00 h. Polazak za Srbiju.
12. dan Dolazak u Srbiju u jutarnjim satima na turistički terminal.


OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju ili predstavnika lokalnog inopartnera na destinaciji, na koju je agencija uputila potrošača, za slučaj da mu je potrebna određena pomoći ili ima odredjene primedbe, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajuči način, obavesti o potrebnoj pomoći, kao i o nedostacima smeštajnih jedinica i prevoza najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o ugovorenom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, kao i da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju, bez obzira da li reklamacija ima ili nema osnova. Mesto određeno za prijem reklamacija su prostorije: OMNIPROMET DOO - TA „OMNITURS“ Beograd, elektronskim putem na mail: info@omniturs.rs, odnosno pozivom na telefon: 011 33 48 851! Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, pisanim ili elektronskim putem, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka ugovorene usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljene programe putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. TA OMNITURS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 25.01.2019. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 08.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

NAPOMENE: Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja ranog booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika. Uslovi važe za sve hotele.
- Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
- Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
- U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00 h
- Specijalni zahtevi (pogled na more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) - agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.
- Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.)
- Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. - U nekim hotelima u Bugarskoj se plaća parking - agencija ne može uticati na cenu parkinga, isto tako nije moguće izvršiti rezervaciju istog. Cenu i raspoloživost parking mesta određuje hotel na licu mesta.

Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju napomene i Opšte uslove putovanja pre polaska na putovanje. Potpisom prijave (ugovora) i uplatom akontacije agencija smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja.