Nova Godina - Češka - Prag


Prag - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Hotel:
  • Prevoz:
  • Prag
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
od 69 €

5 dana / 2 noćenja


Autobusom - 5 dana / 2 noćenja

Termini putovanja

Hotel

Redovna cena

Specijalna cena

02.01.-06.01.2019

3*

79 €

69

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 prijavljenih putnika po terminu, a nakon toga se naplaćuje redovna cena za sve kasnije prijave.
(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko Banke na dan uplate)

Cenovnik br 2 od 09.11.2018.

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (02.01.2019)- BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 19:00 h. Polazak iz Novog Sada u 20:00 h sa parkinga kod „Lokomotive“. Lagana vožnja prema granici sa Mađarskom sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa pauzama za odmor.

2. dan (03.01.2019)- PRAG – HRADČANI
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Odlazak na razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: obilazak praškog dvorca- Hradčani, prolazimo pored Strahovskog manastira u kom je čuvena biblioteka, prelepe Loretanske crkve, katedralu Sv. Vita, stare kraljevske palate, bazilike Sv. Đorđa, Male Strane i šetnju kroz Zlatnu ulicu... Laganim hodom nastavljamo do Karlovog mosta - spomenika Karla IV gde imamo pogled i na našu ambasadu. Na sredini mosta pridružićemo se milionima turista i zamisliti želju zagledani u Vltavu, a onda nastaviti prema starom jezgru Praga i do Staromestskih namjesti sa čuvenim astronomskim satom Orloj....Nakon obilaska odlazak u hotel. Smeštaj. U večernjim satima odlazak do centra gradskim prevozom uz pratioca grupe. Preporučujemo fakultativnu vožnju brodom po Vltavi ili slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju.Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan (04.01.2019) PRAG – DREZDEN (fakultativno)
Doručak. Nakon doručka, fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Drezdena, grada na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Upoznavanje sa baroknim građevinama ovog grada. Povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti...Preporučujemo odlazak na večeru u neku od čuvenih praških pivnica.Povratak u hotel.Noćenje.

4. dan (05.01.2019) PRAG – KARLOVE VARI (fakultativno)-BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska za Beograd ili fakultativni odlazak u Karlove Vari uz usputnu pauzu u Kruševicama gde možete probati poznato pivo i kupiti suvenire. Po dolasku u Karlove Vari - obilazak čuvene banje i njenih kolonada. Slobodno vreme za individualnu šetnju. U dogovoreno vreme povratak u Prag. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Lagana vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i za obavljanje graničnih formalnosti. Noćna vožnja.

5. dan (06.01.2019) - BEOGRAD
Dolazak u Beograd na turistički terminal u podnevnim satima.

ARANŽMAN OBUHVATA:
- prevoz turističkim autobusom sa audio, video opremom i klima
- smeštaj u Pragu u hotelu sa 3* u standardnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom
- ishrana u hotelu - doručak - švedski sto (buffet- servis, usluga samoposluživanje u skladu sa hotelskim pravilima).
- usluga predstavnika agencije/vodiča,
- troškove organizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA :
- ulaznice za posete i obilaske muzeja objekata i lokaliteta.
- fakultativni izleti
- putno zdravstveno osiguranje
- individualni troškovi putnika

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu 40 eura

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak najkasnije 15-10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.
SMEŠTAJ:

Smeštaj u jednom od navedenih hotela ili sličnom - iste kategorije i približne lokacije:

HOTEL GLOBUS 3*- Hotel poseduje dvokrevetne sobe i dvokrevetne sa pomocnim ležajem. Svaka soba ima TWC, telefon i televizor. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom, doručak - švedski sto. Udaljen je od centra grada 6 km. I stiže se metroom koji staje ispred hotela i ide do centra „Vaclavske Namesti“ za cca 20 min.

HOTEL A&O 3* se nalazi u širem centru grada, 550 metara udaljen od metro stanice Strizkov (crvena linija metra C). Odatle se do samog centra grada dolazi za oko 14min. Hotel se nalazi u nemačkom lancu hotela. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomocnim lezajem. Svaka soba sadrži kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola—samoposluživanje. www.aohostels.com

HOTEL JUNO 3* se nalazi u širem centru grada na liniji gradskog prevoza. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Svaka soba sadrži kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola-samoposluživanje. www.hoteljuno.cz

HOTEL KRYSTAL 3* se nalazi u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Svaka soba sadrži kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola -samoposluživanje hotel-krystal.eu Ostali hoteli u ponudi su : Hotel Amedia, Hotel Top, …

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Agencija zadržava pravo da, u zavisnosti od broja i vremena prijavljivanja putnika, a u skladu sa hotelskim rezervacionim pravilima i rokovima, smeštaj organizuje u nekom drugom hotelu iste ili više kategorije, i na istoj lokacijskoj udaljenosti od centra grada. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje.

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 h. U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Hoteli iz programa se nalaze u širim gradskim zonama navedenih gradova, ukoliko u programu nije drugačije naznačeno! Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja ne rade.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta: (razgledanje Hradčana podrazumeva obilazak javnih delova gde nema ulaznica),
- izlet za Karlove Vary- 25 eur,
- izlet za Drezden- 30 eur,
- krstarenje Vltavom 1 sat- 10 eur


OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa AD za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

VAŽNE NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Ceske.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”.
• raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.