Putovanja - BiH- Sarajevo- Trebinje-Višegrad- Mostar

Sarajevo & Trebinje, Višegrad, Mostar

 


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Sarajevo
  • izlet
  • 4*
  • Autobus
85€

Izlet sa dva noćenja


Autobusom - dva noćenja
Termini putovanja Hotel Hotel Holywood 4*
/
4*
85€

(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke na dan uplate

Postavite pitanje

I DAN - četvrtak, Manastir Dobrun – Višegrad – Andrićgrad – Trebinje
00:00h Polazak iz Beograda u ponoć. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bosnu sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Bosnu u jutarnjim časovima. Poseta Manastiru Dobrun. Dolazak u Višegrad i razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodiča: Most Mehmed paše Sokolovića, spomenike Ivu Andriću i Mehmed paši Sokoloviću, kraća šetnja kroz Višegrad i poseta Spomen učionici Ive Andrića, Kompleks Andrićgrad. Polazak za Trebinje. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča i obilazak manastira Hercegovačka Gračanica koji je izgrađen prema želji pesnika Jovana Dučića. Smeštaj u hotelu SL Industry 4*, na bazi noćenja sa doručkom, uključujući korišćenje Spa centra (tepidarium, sauna, Jacuzzi, parno kupatilo). Slobodno vreme. Noćenje.

II DAN – petak, Blagajska tekija – Mostar - Sarajevo
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme za ragledanje grada. Polazak grupe prema Blagaju koji se nalazi par kilometara od Mostara i na kratko uživanje na izvorištu Bune, najvećem kraškom izvoru u Evropi, pored kojeg se nalazi čuvena sufijska tekija. Nastavak putovanja do Mostara. Nakon dolaska u Mostar posetićemo gradjevine koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kelebija, kula Herceguša, Sahat kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanskog perioda, podignut polovinom XVI veka i po predanjima Stari most je sagrađen upravo po uzoru na ovaj mali most. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirima. Slobodno vreme. Polazak za Sarajevo. Smeštaj u Hotelu Hollywood 4* – Smeštaj na bazi noćenja sa doručkom, uključujući Wellness i Spa sadržaje (Poluolimpijski bazen/Saune/Fitnes centar). Slobodno vreme. Noćenje. *U ponudi je uključena i 1 ulaznica po osobi za korišćenje usluga Termalne rivijere na toplim izvorištima Ilidž u sklopu hotela Hills 5*!

III DAN – subota, Sarajevo – Vrelo Bosne
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Odlazak na Vrelo Bosne. Vrelo Bosna - izvor reke Bosne pored Ilidže, na periferiji Sarajeva. Stari Rimljani i Osmanlije su upravo na ovom prostoru, na izvorima termalne vode gradili banje, a u vremenu Austro-Ugarske  to je bio mondenski centar Sarajeva. Povratak u Sarajevo. Panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska vjećnica Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandziluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme. Polazak u popodnevnim časovima za Beograd. Putovanje kroz Bosnu i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Planiran dolazak u Beograd u nedelju u kasnim satima. Kraj programa.

*OKVIRNA SATNICA PROGRAMA MOŽE BITI PROMENLJIVA U ZAVISNOSTI OD SITUACIJE I DRUGIH NEPREDVIDIVIH OKOLNOSTI

CENA PAKET ARAŽMANA: 9950 rsd (okvirno 85€) po osobi po osobi *minimum 40 osoba mora biti prijavljeno za navedeni program

Cena aranžmana obuhvata:
• Smeštaj u dvokrevetnim/trokrevetnim sobama * doplata za jednokrevetnu sobu na upit
• Wellness i Spa sadržaji u hotelu Hollywood u Sarajevu
• 1 ulaznica po osobi za korišćenje usluga Termalne rivijere na toplim izvorištima Ilidže u sklopu hotela Hills 5*!
• Korišćenje Spa centra u hotelu SL Industry u Trebinju
• Prevoz turistickim autobusom sa audio video opremom
• Troškovi organizacije
• Profesionalni turistički vodič (licencirani) i vozač

Cena aranžmana ne obuhvata:

• Individualne troškove putnika/turista
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Uslovi i način plaćanja:
• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski, čekovima građana i platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.
• Minimum 40 osoba mora biti prijavljeno za navedeni program kako bi se realizovao po ceni od 9950 rsd (okvirno 85€) po osobi.
• Plaćanje je u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
• Cene su izražene okvirno u evro (€) valuti. • Otkaz Rezervacije - definisano prema opštim uslovima putovanja.

Smeštaj:
Hotel Hollywood 4* smešten je nedaleko od zelene četvrti Ilidža u Sarajevu i na 2 km od Međunarodnog aerodroma Sarajevo. U ponudi ima prostrane i moderne sobe sa besplatnim WiFi-em, klima-uređajem i kadom ili tušem. Gosti mogu besplatno da koriste hotelski bazen u zatvorenom, saunu i fitnes centar.Hotel se nalazi u blizini Vrela Bosne, izvora reke Bosne. Supermarket je udaljen 100 metara od hotela. Glavna železnička i autobuska stanica smeštene su na 6 km.Hotel Hollywood uključuje besplatan, obezbeđeni parking. U ponudi takođe ima 18 konferencijskih sala i sala za sastanke.Gosti mogu uživati u velikom izboru lokalnih, internacionalnih i mediteranskih jela u nekom od 3 hotelska restorana.Hotelski bazen na otvorenom, velnes i spa centar dostupni su uz doplatu. Gostima su takođe na raspolaganju sportska dvorana i kuglana.
Hotel Hollywood 4* je deo termalne rivijere Ilidža i obuhvata veliki kompleks bazena u zatvorenom i na otvorenom.

Napomene u vezi smeštaja: Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Fakultativni izleti:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 25 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

NAPOMENE:
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana
TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja,dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju
Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjenakako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza -  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće..
Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toploza drugog je hladno i slično. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je odreĊeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranţmanu. Agencija i prevoznik su duţni da potrošaću izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. OMNIPROMET – TA OMNITURS, BEOGRAD vrši prodaju turističkih aranţmana turističke agencije, organizatora putovanja : OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, broj licence OTP 48/2021 kategorija A10 izdata od 09.06.2021. godine. Mesto odredjeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, SAVSKI VENAC, mail: prodaja@omnisplus.rs, tel:+381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka. Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIS PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. Kategorija A od 08.12.2021. Uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 50.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0107/2020. od 16.11.2021 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu bankarsku garanciju br. 285-1006230003836-23 od 02.06.2021. godine ugovorenu sa SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD.

Cenovnik broj 4 od 15.09.2021.