OsiguranjePutno i zdravstveno osiguranje
Putovanje je radost! Zato, neka bude i potpuno sigurno! Ne dozvolite da vam nepredviđene okolnosti promene planove i pokvare radost koju ste dugo planirali.
Bez obzira na to da li putujete poslovno ili privatno, sami, sa porodicom ili u grupi, po Evropi ili dalje, programom putnog osiguranja nastojimo da vam
pomognemo u prevazilaženju neprijatnosti na putovanju, kako biste se osećali bezbedno i sigurno.

POMOĆ LEKARA: ODMAH I BEZ DODATNIH TROŠKOVA!
• Putno zdravstveno osiguranje može zaključiti domaći ili strani državljanin koji ima prebivalište, odnosno prijavljen boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije.
• Polisa postaje aktivna prelaskom državne granice, nakon isteka dvadesetčetvrtog časa dana koji je naveden kao početak trajanja osiguranja
a ističe završetkom dvadesetčetvrtog časa dana koji je naveden kao datum prestanka osiguranja. Povratkom u zemlju, polisa putnog zdravstvenog osiguranja automatski prestaje da važi.
• Polisa mora biti zaključena pre početka putovanja u inostranstvo, i ne može se produžiti za vreme trajanja puta. Za zaključivanje polise potreban je na uvid pasoš, a premija se plaća u celosti.
• Putno zdravstveno osiguranje ne važi na teritoriji Srbije.
• Stranim državljanima polisa putnog zdravstvenog osiguranja ne važi u zemlji tokom boravka u zemlji čiji su državljani ili gde imaju prijavljeno stalno mesto prebivališta, i u kojoj ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.
• Pre zaključivanja polise putnog zdravstvenog osiguranja važno je da se upoznate sa Uslovima osiguranja.

ŠTA POKRIVA POLISA?
Polisa putno osiguranje sa asistencijom pokriva troškove pružanja neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili povrede, i to:
• ambulantnog lečenja;
• nabavke lekova i sanitetskog materijala;
• hitnog prevoza do najbliže bolnice;
• bolničkog lečenja;
• neophodne dijagnostike;
• neodložnih operacija zbog akutne bolesti;
• stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje;
• i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja.
Pored troškova lečenja i prevoza osiguranika, osiguranjem su obuhvaćene i usluge asistencije, i to:
• Medicinska asistencija: pružanje informacija i pomoći 24 časa dnevno, organizacija hitne zdravstvene pomoći, organizacija neophodnog prevoza osiguranika do bolnice/klinike, odnosno u zemlju, organizacija prevoza posmrtnih ostataka u zemlju, u slučaju smrti osiguranika.
• Putna asistencija: informisanje u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, informisanje o zemlji u koju se putuje, razne savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja, prenos hitnih poruka, informacije u vezi rent-a-car usluga i dr.
• Pravna asistencija: organizovanje pravne pomoći (upućivanje na advokata) kada je osiguraniku neophodna pravna zaštita, upućivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada, konzulata, obezbeđivanje usluga prevodioca, administrativna pomoć u vezi ličnih i putnih isprava (troškove honorara advokata plaća osiguranik, kao i troškove prevoda).

BENEFICIJE:
• U zavisnosti od Vaših potreba i organizacije putovanja, ovu polisu putnog osiguranja možete zaključiti kao individualno, grupno ili porodično osiguranje.

PREDNOSTI
Ukoliko se odlučite na polisu putnog osiguranja znajte da putujete bezbrižno.
Prvi korak planiranja putovanja je iza vas. Odabrali ste destinaciju, pa sada uživate u svakom pominjanju odlaska na odmor i pripremi za polazak. Međutim, putovanja mogu ponekad doneti neželjene situacije te vam pokvariti dugo očekivani užitak. Preduhitrite neugodnosti i umanjite njihov uticaj na tok svog odmora ugovaranjem polise putnog osiguranja.
Ako je za vas odlazak na putovanje u inostranstvo svakodnevica zbog čega uvek imate spreman kofer za polazak, bilo bi dobro razmisliti o jednogodišnjem putnom osiguranju. Za jednokratno uplaćen iznos imate ugovoreno zdravstveno osiguranje za neograničen broj putovanja u inostranstvo.